CHỤP ẢNH CÙNG BẠN VĂN

By Chủ bút: Hoàng Trần Cương
HTC

Trước dinh TT Ba Lan (10.2004)
Trái sang: HTC Trần Hữu Tòng Hữu Thỉnh Nguyễn Thụy Kha Nguyễn Trọng Tạo
Phạm Ngọc Tiến Thái Chí Thanh
Photo: Nguyễn Đình Dũng


HTC

Trong vườn nhà nhạc sĩ vĩ đại Chopin (10.2004)
Trái sang: Nguyễn Thụy Kha Đỗ Quân Phạm Ngọc Tiến HTC Nguyễn Trọng Tạo
Photo: Hoàng Trần Đồng

HTC

Cửa Lò 30.4.2004
Trái sang: Nguyễn Trọng Ân Nguyễn Trọng Tạo Hoàng Trần Cương
Photo: Nguyễn Đình Toán

HTC

Cương cười Hảo ngủ (Trần Mạnh Hảo)
Photo: Nguyễn Đình Toán

HTC

Cùng đoàn làm phim chân dung Hoàng Cầm 2005
Ảnh chụp với thi sĩ Hoàng Cầm tại tư gia của ông 43 Lý Quốc Sư HN
Photto: Tư Liệu

More...